Grudniowe projekty z Laboratorium przyszłości

Grudniowe zajęcia rozwijające kreatywne myślenie wymagały od uczestników zwłaszcza wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów oraz umiejętności właściwego podejmowania decyzji.

Czytaj więcej...

Laboratorium Przyszłości w listopadowej odsłonie

Pogoda za oknami nie budzi entuzjazmu w przeciwieństwie do tego, co może dziać się na zajęciach kreatywnego myślenia.

Czytaj więcej...

Październikowe wyzwania z Laboratorium Przyszłości

Zajęcia kreatywnego myślenia, które w naszej szkole możemy realizować dzięki inicjatywie Laboratoria Przyszłości, mają nieco inną formułę niż zwykła lekcja i pewno dlatego w pełni angażują uczestników.

Czytaj więcej...

Laboratoria Przyszłości - wrzesień

Szkoła to miejsce, w którym zdobywa się wiedzę i umiejętności na wielu płaszczyznach, a także rozwija zainteresowania. Te cele można osiągnąć zdecydowanie łatwiej, gdy wachlarz bazy dydaktycznej oferuje uczniom nowoczesną technologię, a zajęcia są ciekawe, angażują ich i sprzyjają odkrywaniu talentów.

Czytaj więcej...

Laboratoria Przyszłości

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Czytaj więcej...