Październikowe wyzwania z Laboratorium Przyszłości

Zajęcia kreatywnego myślenia, które w naszej szkole możemy realizować dzięki inicjatywie Laboratoria Przyszłości, mają nieco inną formułę niż zwykła lekcja i pewno dlatego w pełni angażują uczestników.

Podczas październikowych spotkań realizowane były projekty z zastosowaniem zestawów klocków edukacyjnych Simple Machines, Polydrom Stem Set oraz Gigant Polydron. Dają one wiele możliwości konstrukcyjnych i pobudzają kreatywne myślenie. Każda grupa realizatorów finalizowała własne przedsięwzięcie. Efekty ich prac były zadziwiające!

 

Ogromną zaletą zajęć prowadzonych w ramach programu Laboratoria Przyszłości jest kształtowanie umiejętności niezbędnych w życiu, takich jak praca zespołowa, dobra organizacja, dbanie o porządek na stanowisku pracy i radzenie sobie w życiu codziennym.