Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

3.

Ferie zimowe

22 stycznia - 4 lutego 2024 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty.

14 – 16 maja 2024 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

7.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

      Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: 03 lipca 2024 r.

      Rozdanie uczniom zaświadczeń z egzaminu po klasie ósmej:  05 lipca 2024 r.

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

26  października 2023 r. – czwartek – Święto Szkoły

 

22 grudnia 2023 r. – czwartek – Wigilie klasowe

 

02 maja 2024 r. - czwartek

 

14 - 16 maja 2023 r. – 3 dni egzaminów ósmoklasisty

 

31 maja 2024 r. – piątek – po Bożym Ciele

 

3 czerwca – poniedziałek - Dzień Dziecka