Grudniowe projekty z Laboratorium przyszłości

Grudniowe zajęcia rozwijające kreatywne myślenie wymagały od uczestników zwłaszcza wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów oraz umiejętności właściwego podejmowania decyzji.

Była to kontynuacja prac z fascynującym zestawem Mindstorms Edukation. Samo odczytywanie, analizowanie instrukcji wymagało koncentracji, aby podejmowane decyzje przy realizacji projektu nie skończyły się fiaskiem. Zdarzały się chwile słabości, ale też takie, które podsycały entuzjazm i zadowolenie z efektów. W najbliższym czasie zaprojektowany robot powinien podjąć zaprogramowane dla niego czynności. Wydaje się, że zakończenie tego projektu jest na wyciągnięcie ręki.

W tym czasie odbyły się także szkolenia dla nauczycieli pod nazwą „Laboratoria przyszłości. Wstęp do projektowania i druku 3D", co wskazuje, że w najbliższym czasie czekają nas nowe wyzwania.