Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

„Lato miało własną logikę i zawsze coś ze mnie wyciągało. W lecie miało chodzić o wolność, młodość, brak szkoły i obowiązków, przygodę i odkrywanie. Lato księgą nadziei.”

Inne zasady lataBenjamin Alire Sáenz

 

            I nadszedł dzień pożegnania ze szkołą. Wakacje jak to pięknie brzmi. To czas odpoczynku, regeneracji sił, eksplorowania świata samodzielnie lub z rodziną. Moment, który każdy uczeń spędzi na beztrosce, ale powinien także przemyśleć cele do osiągnięcia na nowy rok szkolny.

             W tym roku po dwuletniej przerwie wrócił gwar na salę gimnastyczną. W końcu pojawili się tu nie tylko uczniowie i rodzice absolwentów, ale także wszyscy przyjaciele szkoły.

            Z wizytą do szkoły przybyli:

Radna Rady Miejskiej w Suszu Pani Krystyna Maksimik,

Sołtys Babięt Pan Adama Skorupski,

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Demczuk,

Pan Mikołaja Yarmakow, który wspierał szkołę w pracy z uczniami z Ukrainy.

            Najpierw głos zabrała Pani Dyrektor Grażyna Taborek, która w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy angażowali się w pracę na rzecz szkoły oraz podsumowała wszystkie szkolne przedsięwzięcia – wzbogacenie bazy dydaktycznej oraz sukcesy edukacyjne.

Tradycyjnie sukcesów edukacyjnych było wiele:

1.Otrzymanie certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”- jako jedna z 20 szkół w województwie warmińsko – mazurskim. Celem tego prestiżowego konkursu było podejmowanie działań w szkole i poza nią na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości Ojczyzny.

2. Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie ,,Kangur Matematyczny dla Karoliny Kotali.

3. Nagrody za udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Dlaczego warto myć ręce” dla: Laura Traczyk, Antoni Puciński, Wiktor Skorupski, Oliwia Szeluga i Blanka Petrykowska.

4. Bardzo wysoki wynik 86,25% w Ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny uzyskany przez Weronikę Gruchałę-Węsierską.

5. I miejsce Urszuli Barańskiej oraz II Nadji Pniewskiej w kategorii szkół podstawowych oraz I miejsce Zofii Danielewskiej w kategorii młodszych dzieci przedszkolnych w Gminnym Konkursie Plastycznym „Rodzina z wartościami to silna rodzina".

6. Nagrody Burmistrza Susza dla Olafa Adamka, Jana Teodorskiego i Wiktorii Szelugii.

Wzbogacenie bazy dydaktycznej także wyglądało imponująco:

1. Realizacja rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” - zakup drukarki 3D oraz nowoczesnych zestawów konstrukcyjnych wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

2. Pozyskanie środków na zakup przepięknej welurowej kanapy służącej wypoczynkowi dzieci podczas przerw, płotu oddzielającego teren szkoły od sąsiedniej posesji, zestawów do programowania, mebli do sal edukacji wczesnoszkolnej, maszyny do pielęgnacji podłogi w sali gimnastycznej, kozła gimnastycznego, ławek gimnastycznych, projektora multimedialnego, kamery cyfrowej – łączna kwota to000 zł.

3. Następnie przemówiła pani Krystyna Maksimik, która życzyła bezpiecznych i szczęśliwych wakacji oraz gratulowała wysokich wyników w nauce.

 24 czerwca po siedemnastu latach pracy w szkole na emeryturę odeszła nauczycielka wychowania przedszkolnego Pani Zdzisława Klewek. To osoba, która zawsze rzetelnie i dokładnie wykonywała swoje obowiązki. Miła, sympatyczna, pomocna z sercem na dłoni – wzór nauczycielki. Z rąk Pani Dyrektor otrzymała nagrodę za swoją długoletnią pracę na rzecz babięckiej placówki.

Jednak ten ostatni dzień szkoły zdominowany był przez ósmoklasistów, którzy żegnali się ze szkolną społecznością pięknym polonezem i zabawnym programem artystycznym. Wszyscy odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a Wiktoria Barańska i Amelia Duszyńska – świadectwa z wyróżnieniem. Odchodząc, uczniowie klasy ósmej złożyli uroczyste ślubowanie.

Potem nastąpiła chwila najbardziej oczekiwana: wręczono świadectwa z wyróżnieniami i nagrody dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-7.

Na koniec uroczyście przekazano władzę nowo wybranej przewodniczącej samorządu uczniowskiego – Oliwii Skorupskiej oraz Pani dyrektor poinformowała całą społeczność szkolną o zniesieniu obowiązku noszenia mundurków w nowym roku szkolnym.

Po uroczystości wszyscy rozeszli się do klas, gdzie zostały wręczone świadectwa i radośnie wrócili do domów. Rada pedagogiczna życzy bezpiecznych i wesołych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!