Aktualności

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Wakacje to oczekiwany i zasłużony odpoczynek dla uczniów, ale też czas szczególnych niebezpieczeństw. Poruszanie się po drodze, kąpiele wodne, opalanie się czy nawet zabawy na różnych terenach mogą być przyczyną wielu nieszczęść, gdy zabraknie rozsądku, znajomości przepisów, przestrzegania regulaminów lub opieki dorosłych.

Strażacy OSP Babięty Wielkie, panowie Marek Puciński i Tomasz Skolimowski podczas wizyty w Szkole Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich przestrzegali przedszkolaków i uczniów przed zachowaniami, które na pozór mogłyby stanowić świetną zabawę, a w efekcie przynieść nieszczęście. Przypomnieli uczestnikom spotkania, jak unikać zagrożeń, gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne dla życia i zdrowia zabawy oraz jak postępować w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku.

Oby te cenne informacje dla dzieci i uczniów owocowały brakiem zgłoszeń do wypadków dla strażaków.

Dyrektor Grażyna Taborek i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej dziękują Panom: Markowi Pucińskiemu i Tomaszowi Skolimowskiemu za pokaz i poświęcony czas, życząc wszystkim strażakom spokojnych wakacji.