Aktualności

Jaki zawód?

Wybór zawodu jest niezwykle trudną decyzją dla młodego człowieka, ponieważ w dorosłym życiu praca powinna przynosić radość, satysfakcję oraz być przyjemną. W przeciwnym razie będzie ona przyczyną rozdrażnienia, przygnębienia i negatywnych emocji. To dlatego bardzo ważne jest obserwowanie mocnych i słabych stron dziecka od najmłodszych lat, poszukiwanie jego zainteresowań, rozwijanie pasji, a także prezentowanie różnych zawodów.

W najstarszych klasach szkoły podstawowej uczniowie uczestniczą w zajęciach doradztwa zawodowego, które naświetlają im ich predyspozycje. Jednakże już w przedszkolu dziecko stawia pierwsze kroki w kształtowaniu różnych kompetencji i z wiekiem, sukcesywnie, poznaje mnóstwo specjalizacji.

W tym roku szkolnym trzecioklasiści uczestniczyli w wielu zajęciach, które przybliżały im pracę różnych osób. Na „własnej skórze” przekonali się, na czym polega zawód piekarza, projektanta wnętrz czy programisty. Wydawałoby się, że były to zajęcia opierające się głównie na przyjemnej pracy grupowej, ale dały dzieciom nową wiedzę i fundamentalne umiejętności: organizowania pracy, zarządzania grupą, działania dla zysku całego zespołu.

Bardzo interesujące były dla nich spotkania z przedstawicielami zawodów – sprzedawcy i rolnika, ponieważ rzuciły zupełnie nowe światło na ich pracę.

Podczas wizyty w sklepie Pani Bożena Śliwińska, kierowniczka firmy „Sklep SŁONECZNY Wiesława Lipka”, zaprezentowała uczniom zajęcia, jakie musi wykonywać osoba pracująca w sklepie. Zwróciła również uwagę na umiejętności i cechy charakteru, jakimi powinna się ona odznaczać.

W trakcie wizyty w gospodarstwie rolnym Pan Adam Skorupski zapoznał uczniów klasy trzeciej z zawodem rolnika. Prezentując ogrom zajęć wyjaśniał, jakie umiejętności i cechy charakteru musi posiadać rolnik. Zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczeństwa, których w tej pracy nie brakuje, a mogą one wynikać z nieuwagi, a nawet niewiedzy.

Największym rozczarowaniem dla uczestników obu spotkań były różnice w postrzeganiu pracy sprzedawcy i rolnika obserwowane na co dzień i po zapoznaniu się z ich obowiązkami. Zarówno Pani Bożena Śliwińska jak i Pan Adam Skorupski podkreślili, że kształtowanie podstawowych umiejętności: czytania, rozumienia tekstów, rachowania, poszukiwania i sortowania informacji, estetyki oraz komunikacji są podstawą sukcesów.

Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich oraz wychowawczyni Marzena Jarzembowska serdecznie dziękują Pani Bożenie Śliwińskiej i Panu Adamowi Skorupskiemu za poświęcony czas, wspaniałe prezentacje zawodów oraz umilenie spotkań słodkimi poczęstunkami.

Życzymy im wielu sukcesów oraz niegasnącej satysfakcji z wykonywanej pracy.