Aktualności

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych

Ogłoszenie!

Termin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich: 07.02.2022 r. – 18.02.2022 r. Dotyczy dzieci 3, 4, 5 letnich – roczniki 2019, 2018, 2017. W wyjątkowych sytuacjach wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do oddziału przedszkolnego, a w roku szkolnym 2022/2023 będą kontynuowały wychowanie przedszkolne składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od 07.02.2022 r. do 18.02.2022 r.

Termin rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich: 07.02.2022 r. – 18.02.2022 r. Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2015 i 6 letnich – rocznik 2016 na wniosek rodzica dziecka, które odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci przyjmuje się na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły”, który jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty:

1.Ksero skróconego aktu urodzenia dziecka.

2.Ksero dowodu osobistego ojca i matki dziecka.

3.W przypadku dziecka zameldowanego poza obwodem szkoły - dokument potwierdzający miejsce stałego zameldowania.