Aktualności

Ogólnopolska akcja Fundacji Z. Herberta „Podaruj wiersz”

Akcja „Podaruj wiersz”, której inicjatorem jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta, polega na odręcznym przepisaniu wybranego przez siebie wiersza i podarowaniu go bliskiej osobie. Inspiracją dla akcji są listy-wiersze Zbigniewa Herberta, które poeta pisał do przyjaciół, ważnych dla niego osób i artystów.

Podczas zajęć z wychowawcą klasa 7 na specjalnie wydrukowanej papeterii przepisywała wybrane przez siebie wiersze. Następnie część uczniów wręczyła je swoim koleżankom lub kolegom, ale również parę osób zdecydowało się zabrać je do domu i przekazać odręcznie napisane utwory swoim rodzicom, rodzeństwu czy przyjaciołom.

W akcji wzięli udział także ósmoklasiści, którzy wiersze przepisywali w domu, ażeby móc podarować je sobie wzajemnie na lekcji języka polskiego.

Wydarzenie to miało na celu budowanie relacji międzyludzkich oraz promowanie poezji – w obecnych czasach tak zapomnianej.