Aktualności

Projekt Krokus

Żydowskie Muzeum Galicja jest od wielu lat polskim koordynatorem Projektu Krokus, zainicjowanego przez Holocaust Education Trust Ireland. W ramach projektu uczniowie sadzą jesienią cebulki żółtych krokusów. Właśnie te kwiaty upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu.

Pierwszy raz w tym roku szkoła wzięła udział w tym ogólnopolskim projekcie. Ze względu na naukę zdalną cebulki krokusów zostały zasadzone przez pracowniczki szkoły. Panie: Iwona Karaś, Beata Karbowska oraz Justyna Pelczarska po konsultacjach ze szkolnym koordynatorem projektu panią Klaudia Posacką posadziły kwiaty w szkolnym lapidarium.

Działanie to zostało poprzedzone lekcją historii w klasie 8 o sytuacji ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej.

Teraz pozostało już tylko czekać na wiosnę i zakwitnięcie krokusów.