Aktualności

Szkoła pamięta 2020


                „Szkoła pamięta” to inicjatywa wspierana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, której celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.
Tegoroczna edycja w naszej szkole skupiła się na odwiedzeniu muzeum oraz obejrzeniu szkolnych gablot, w których znajdują się informacje o postaciach ważnych dla małej ojczyzny, czyli: Lucjanie Zgorzelskim, Mieczysławie Ankowskim, Mikołaju Czubińskim oraz Helenie Tomaszewskiej. Dzieci dowiedziały się, dzięki jakim wydarzeniom te osoby zapisały się na kartach historii Polski, ale również naszej gminy.
Klasa 8 na lekcji online omawiała wiersz Jana Lechonia „Przypowieść”. W utworze tym podmiotem lirycznym są żołnierze z czasów II wojny światowej. Wspomniana jest tu bitwa o Monte Cassino, w której brał udział m.in. M. Ankowski. Utwór ten był przyczynkiem do dyskusji o współczesnych postawach patriotycznych.