Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

               Pierwszy września dla wszystkich uczniów w całej Polsce jest zawsze dniem wyjątkowym. To data ważna nie tylko dla dzieci i młodzieży rozpoczynającej naukę po wakacjach, ale również dla każdego Polaka - data rozpoczęcia II wojny światowej.

             Tegoroczny początek nowego roku szkolnego odbył się przy zachowaniu szczególnego reżimu sanitarnego, gdyż ciągle panuje pandemia COVID-19. Społeczność szkolna w maseczkach zakrywających nos i usta lub przyłbicach oraz przy zachowaniu dystansu społecznego cieszyła się z rozpoczęcia nauki. Widać było po niecichnących rozmowach, uśmiechach i witaniu się łokciami, że dzieciom brakowało spotkań
z rówieśnikami.

             Niestety ze względu na pandemię nie odbył się uroczysty apel, a wszystkie informacje przekazane zostały w klasach przez wychowawców. Uczniom przedstawiono procedury bezpieczeństwa w czasie występowania koronawirusa oraz rozdano podręczniki. Każdy belfer w swojej grupie wychowawczej przeprowadził pogadankę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

            Nowy rok szkolny to także czas pożegnań - mury pokoju nauczycielskiego opuściły Panie: Magdalena Krogulska-Szydlik, Małgorzata Wieraszka oraz Barbara Kępczyńska. Wzamian do grona pedagogicznego dołączyli: Pani Dorota Olszewska - nauczycielka języka polskiego, Pani Beata Olszewska - nauczycielka zajęć rewalidacyjnych, Pani Wioletta Marszałek – nauczycielka języka niemieckiego oraz Pan Karol Wawrzyniak - nauczyciel języka angielskiego.