Aktualności

Informacja o wywiadówce szkolnej

Drodzy Rodzice!

         W środę, 2 września 2020 roku, zapraszam rodziców na wywiadówkę/ spotkanie z wychowawcami, która odbędzie się w dwóch etapach:

godz. 1600

Klasa 2 – sala gimnastyczna

Klasa 3 – klasa polonistyczna (wejście przez oranżerię)

Klasa 4 – klasa matematyczna (wejście główne)

Klasa 5 – stołówka (wejście boczne)

godz. 1700

Klasa 6 – sala gimnastyczna

Klasa 7 - klasa matematyczna (wejście główne)

Klasa 8 - klasa polonistyczna (wejście przez oranżerię).

      Wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (rodzice obowiązkowo maseczki lub przyłbice ochronne, utrzymywanie odstępu między osobami – minimum 1,5 metra).

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor Szkoły

Grażyna Taborek