Aktualności

Dzień Zwycięstwa 2020

         Maj jest ważnym historycznie czasem dla Polski. Celebrujemy uchwalenie Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi oraz Święto Pracy. W tym miesiącu Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki, Józef Piłsudski dokonał zamachu stanu, zmieniono konstytucję w 1935 roku, zakończono bitwę pod Monte Cassino z udziałem Armii Andersa. W środku wiosny (8 maja) zakończyła się także II wojna światowa. Czy jej skutki były dla naszego państwa pozytywne czy negatywne? To zostawmy zawodowym badaczom historii. My, zwykli obywatele, nie możemy zapominać, ile krwi zostało przelanej, ażeby wyzwolić kraj z jarzma okupacji hitlerowskiej.

       Chcąc upamiętnić żołnierzy walczących o wyzwolenie ziem polskich i zakończenie tego sześcioletniego konfliktu, przedstawicielki szkoły: nauczycielka historii pani Klaudia Posacka oraz opiekunka samorządu uczniowskiego pani Mariola Mazur odwiedziły pobliski cmentarz w Ząbrowie, gdzie spoczywają: podporucznik Mikołaj Czubiński i porucznik Mieczysław Ankowski, a także cmentarz w Redakach, na którym mieści się mogiła porucznika Lucjana Zgorzelskiego.

         Mimo obecnie trudnej sytuacji należy pielęgnować pamięć o bohaterach, bez których dziś Polska nie istniałaby.