Aktualności

Warsztaty zawodoznawcze dla klasy 8

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadpodstawowego jest jednym z istotnych zadań szkoły podstawowej.

To właśnie tutaj uczniowie dokonują najważniejszych wyborów w zakresie dalszej ścieżki kształcenia. Dlatego też przyszli absolwenci naszej placówki uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie.

Uczniowie rozmawiali o swoich preferencjach zawodowych, rozwiązywali karty pracy, które pozwoliły poznać im swoje uzdolnienia, upodobania, wykonywali test na poczucie własnej wartości, tworzyli listę cech charakteru przydatnych w różnych profesjach.

Informacja zwrotna płynąca od uczestników warsztatów potwierdziła, że tego typu działania są cennym doświadczeniem dla młodych ludzi szukających swojego miejsce w świecie zawodów.