Aktualności

Teatr "Maska" w szkole

Kolejny już raz mieliśmy zaszczyt gościć w naszych progach Teatr Edukacji i Profilaktyki "MASKA", który przyjechał do nas aż z Krakowa. Dobór repertuaru wynikał ze szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego i założonych w nim celów ukierunkowanych m.in. na wspomaganie rozwoju uczniów w sferze emocjonalnej i społecznej oraz na przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i nośników informacji. Aktorzy zagrali dwa przedstawienia: "Na misiowych urodzinach - najważniejsza jest rodzina" skierowane do klasy 1-3 oraz dla klas 4-8 pt. "Zaplątany w sieci".

Pierwszy występ przeniósł dzieci na urodziny misi Matysi i ukazywał, jak wzajemna pomoc i szacunek wpływa na budowanie pozytywnych relacji między członkami rodziny.

Drugi zaś poruszał problem zgubnego wpływu nadużywania Internetu. Główny bohater Michał zmagał się z uzależnieniem od smartfonu. Jednak gdy telefon magicznym sposobem zniknął a z nim także Internet, chłopak zaczął rozwijać swoje pasje, spotykać się z przyjaciółmi i żyć pełnią życia.

Spektakle dopełniła interesująca scenografia, kolorowe kostiumy oraz oprawa muzyczna. Dzieci naprawdę dobrze się bawiły, aktywnie uczestnicząc w przedstawieniu i przyjmując różne, wyznaczone im role.