Aktualności

Alarm ewakuacyjny 2019

 W celu przypomnienia procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia, 25 września w szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, bez paniki przedostały się drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki, którym jest plac obok hali sportowej.

Następnie Pani dyrektor Grażyna Taborek sprawdziła obecność i złożyła raport przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej w Iławie kpt. Wojciechowi Żuchowskiemu, który obserwował zdarzenie.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zastrzeżeń, co jest potwierdzeniem, że społeczność szkolna wie, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych.