Aktualności

Debiut pocztu sztandarowego

Posiadanie sztandaru to powód do dumy dla całej społeczność szkolnej, zaś pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej. Przysługuje tylko uczniom, którzy prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą.

4 września nowy poczet w składzie: podchorąży - Łukasz Bonisławski oraz asysta - Wiktoria Olszewska i Oliwia Skorupska pod opieką Pani Aliny Czarneckiej reprezentował szkołę podczas obchodów Święta Patronki Susza - św. Rozalii.

Wyjazd oraz uczestnictwo w mszy w Kościele pod wezwaniem św. Rozalii było ogromnym przeżyciem dla debiutującego składu pocztu sztandarowego. Doskonale przygotowani i zaznajomieni z ceremoniałem uczniowie zdali go na przysłowiową „szóstkę”!