Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września w szkole rozległ się pierwszy dzwonek, który jasno dał znać, że wakacje, czyli czas beztroski, pieszych wędrówek i błogiego nicnierobienia, przeszedł do historii. Od rana słychać było gwar i śmiechy na szkolnym podwórku i hali sportowej, gdzie pojawili się uczniowie wraz z rodzicami.

Uroczystość zainaugurowała Pani Dyrektor Grażyna Taborek, witając gości: Burmistrza Susza Pana Krzysztofa Pietrzykowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suszu Pana Stanisława Blonkowskiego, proboszcza księdza Ryszarda Dębskiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Anitę Michałkiewicz.

Powitała powracającą z urlopu zdrowotnego Panią Izabelę Klimaszewską - Koleśnik oraz przedstawiła nowe nauczycielki: Panie Paulinę Frej i Mariolę Mazur.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor podsumowała ubiegły rok, między innymi mówiąc o egzaminie ósmoklasisty. W końcu jest się czym chwalić, gdyż wyniki z języka polskiego i matematyki przewyższają średnie krajowe. Dodatkowym powodem do dumy jest fakt, że wszyscy absolwenci dostali się do wymarzonych szkół już w pierwszej turze rekrutacji.

Dyrektor wspomniała także o wygraniu przez Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” konkursu otwartego Burmistrza Susza na realizację zadań publicznych, dzięki czemu czterdzieścioro uczniów będzie uczestniczyło w dwudniowych twórczych warsztatach integracyjnych w Kaczym Bagnie. Poza tym tradycyjnie życzyła i uczniom, i nauczycielom wytrwałości w dążeniu do celu oraz wielu edukacyjnych sukcesów.

Następnie głos zabrał Burmistrz Susza, życząc wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym. Ważnym momentem jego przemówienia było również wręczenie aktu powierzenia stanowiska Dyrektor Szkoły Pani Grażynie Taborek, której w drodze konkursu ponownie powierzono tę funkcję. Serdecznie gratulujemy!

Na koniec apelu uczniowie z klasy piątej zaprezentowali okolicznościowe wiersze.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, żeby poznać najważniejsze informacje dotyczące pracy w nowym roku szkolnym, a będzie on wyjątkowy ze względu na wprowadzenie e-dziennika.

Tego dnia dwie nauczycielki obchodziły jubileusz swojej pracy: Pani Alina Czarnecka 30 lat, a Pani Marzena Jarzembowska 25 lat. Cała społeczność szkolna życzy im kolejnej dekady owocnej pracy z uczniami!