Aktualności

XIX edycja Góry Grosza

Szkoła, jak co roku, wzięła udział w akcji Góra Gorsza, której bezpośrednim celem jest pomoc potrzebującym. Pośrednim zaś działanie edukacyjne, czyli pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Jesienią uczniowie zbierali pieniądze, ażeby w marcu móc je przeliczyć i podarować osobom w potrzebie. Odpowiedzialni za to byli siódmoklasiści.

Komu zostanie przekazana kwota, zadecydują wspólnie uczniowie i rada pedagogiczna.

Już teraz można rzec, że pierwsza lekcja dobroci została zrealizowana, ale będą i kolejne. W końcu: "Im dajesz więcej, tym większym się stajesz".