Aktualności

Akcja "Dobrze cię widzieć"

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna, realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Organizatorem jest Fundacja Narodowego Dnia Życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach tej akcji uczniowie klas 1 - 8 otrzymali kamizelki odblaskowe oraz broszurki z 7 odblaskowymi radami drogowymi i miejscem na plan lekcji. Wzięli również udział w zajęciach przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego z zakresu bezpieczeństwa na drodze i zwracania uwagi na innych użytkowników. Dzieci muszą być bezpieczne, gdy idą do szkoły, wracają z zajęć do domu, wychodzą z autobusu, przechodzą przez skrzyżowanie, jadą rowerem na wycieczkę i w każdej innej sytuacji w ruchu drogowym. Bez względu na to, w jaki sposób dziecko porusza się po drodze - jako pieszy, rowerzysta czy pasażer, powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. Stąd hasło akcji „Dobrze Cię widzieć”.

Spotkania te uświadomiły dzieciom i młodzieży, jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie na drodze.