Aktualności

Agresja się nie opłaca

Zachowania agresywne to jedne z tych zjawisk, które należy szczególnie piętnować. Jednak przede wszystkim należy im przeciwdziałać jeszcze zanim wystąpią. Dlatego też w szkole tak wiele rozmawia się na ten temat na godzinach wychowawczych oraz organizuje dodatkowe zajęcia.

14 stycznia społeczność szkolną odwiedziła terapeutka z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie Pani Małgorzata Nierzwicka, która przeprowadziła w klasie czwartej warsztaty z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci pt. „Agresja się nie opłaca”.

Uczniowie poznali różne przejawy złości i agresji oraz możliwości i sposoby radzenia sobie z nimi. Zdobyli umiejętności wyrażania złych emocji w sposób akceptowany społecznie.

Warsztaty uświadomiły dzieciom, jak wiele złego sprawiają bójki, prześladowanie czy wyśmiewanie.