Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić." Menander

                Ten piękny cytat greckiego poety pokazuje siłę, jaką daje ludziom szkoła. Dlatego mimo słonecznej pogody, lekkiego rozleniwienia, tak radośnie dzieci i młodzież z naszej szkoły powitały wrzesień.

Inaugurację nowego roku szkolnego rozpoczęło donośne i odświętne odśpiewanie polskiego hymnu. Następnie Pani Dyrektor Grażyna Taborek powitała znakomitych gości: Radną Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panią Bernadettę Hordejuk, Zastępcę Burmistrza Susza Pana Zdzisława Zdzichowskiego, proboszcza Pana Ryszarda Dębskiego, Sołtysa Babięt Mariusza Demczuka, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Anitę Michałkiewicz, grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów.

Podczas swojej przemowy Pani Dyrektor przypomniała zebranym stres związany
z początkiem edukacji każdego człowieka oraz prosiła rodziców, nauczycieli oraz starszych uczniów o wsparcie przedszkolaków i pierwszoklasistów w tym trudnym okresie. Zwróciła się do wszystkich, ażeby byli natchnieniem i sojusznikami w walce o tożsamość i marzenia dzieci.

Nastąpiło także powitanie nowych pracowników szkoły Pań: Agaty Nehring, Magdaleny Słowy, Anny Marcyjańskiej – Czubak i Justyny Pelczarskiej oraz pożegnanie pedagog Pani Anny Breitenbach.

Głos zabrali również goście. Pani Bernadeta Hordejuk – przyjaciel szkoły życzyła wszystkim radości z nauki i wyśmienitych wyników w zdobywaniu wiedzy. Zaś Pan Zdzisław Zdzichowski wytrwałości i cierpliwości, gdyż żaden sukces nie przychodzi łatwo. Wręczył on także akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Barbarze Olszewskiej.

                Na koniec apelu uczniowie z klasy czwartej zaprezentowali okolicznościowe wiersze i zaśpiewali piosenkę o końcu wakacji. Właśnie wtedy wszyscy zrozumieli, że lato to już przeszłość.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, żeby poznać najważniejsze informacje dotyczące pracy w nowym roku szkolnym oraz zobaczyć zmiany jakie zaszły w budynku podczas wakacji, np. remont klas, budowa gabinetu pielęgniarki. Nasza szkoła prezentuje wysoki standard nie tylko w nauczaniu, ale także w bazie lokalowej i wyposażeniu. Dlatego uczniom nie pozostało nic innego, jak pilnie uczyć się przez najbliższe dziesięć miesięcy.