Aktualności

Ojczyznę wolną racz dać nam Panie...

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,

czasowo zajmujących dane terytorium.” - Józef Piłsudski

11 listopada to dzień szczególny. Święto, które powinno być rozpoznawalne i kojarzone przez każdego Polaka, syna i córkę polskiej ziemi. Zostało ono ustanowione w 1937 roku na pamiątkę odzyskanej w 1918 roku suwerenności.

Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie. Niewola i walka o wolność często towarzyszyły Polakom. Tematyka ta została przedstawiona na uroczystym apelu w przeddzień Święta Niepodległości. Zebrani na hali sportowej śpiewali pieśni patriotyczne, przeżywając podniosłość przywoływanych wydarzeń, które doprowadziły nasz naród do odzyskania upragnionej wolności.

Apel ten był ciekawą i inspirującą lekcją patriotyzmu dla młodszych i starszych.