Aktualności

Święto szkoły w rocznicę nadania imienia i sztandaru

Nasza szkoła 27 października świętowała 61. rocznicę powstania oraz 11. rocznicę nadania jej przez Radę Miejską w Suszu imienia Ziemi Suskiej oraz prawa posiadania sztandaru.

 Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze i była okazją do przedstawienia przez dyrektora Panią Grażynę Taborek mocnych stron szkoły.

Należą do nich sukcesy uczniów: uzyskanie tytułów finalistów w zakresie matematyki oraz historii i społeczeństwa w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty, zdobycie tytułu „Gmina z klasą”  w ogólnopolskim projekcie edukacyjno – ekologicznym, polegającym na zbiórce elektrośmieci i uczestnictwo  w bogatym w atrakcje finale, który odbył się na stadionie Legii w Warszawie.

Mocną stroną szkoły jest realizacja wielu projektów. Jednym z nich jest „Działaj Lokalnie” - jest to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W ostatnim czasie w ramach „Działaj lokalnie” we współpracy z radą rodziców i OSP Babięty Wielkie, przy wydatnej pomocy Zarządu Powiatu Iławskiego, zostało wykonane lapidarium oraz „Akademia pod Chmurką” -  miejsce do edukacji i rekreacji. W wyniku realizacji projektu pod nazwą „Aktywnie na świeżym powietrzu” szkoła otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie pod nazwą „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2017 roku i wzbogaciła się o kreatywną strefę gier podwórkowych.

Jednakże najważniejszym atutem szkoły jest silna integracja ze środowiskiem lokalnym: rodzicami, organizacjami, instytucjami i przedstawicielami firm oraz dobra współpraca władzami samorządowymi. Jubileusz był znakomitą okazją, aby zaprosić wszystkich przyjaciół i darczyńców placówki i oficjalnie im podziękować. Uroczystość  swoją obecnością uświetnili: radna Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Starosta Iławski Marek Polański, Wicestarosta Stanisław Kastrau, Członek Zarządu Powiatu Iławskiego Maciej Rygielski, Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu Zbigniew Skolimowski, radny Marek Puciński, Honorowy Przyjaciel Szkoły Mariola Mądzelewska, sołtysi: Krystyna Maksimik i Mariusz Demczuk.

Wśród gości byli również strażacy: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie Krzysztof Tomanek oraz prezesi OSP z Babięt Wielkich, Redak, Jakubowa Kisielickiego. Na zaproszenie odpowiedzieli także sympatycy szkoły: Dyrektor Operacyjny spółki Novago z Mławy Piotr Jeromin, Krystyna Barańska - firma Producent Drzwi „Barański”, właścicielka gospodarstwa rolnego w Babiętach Wielkich Agata Lisowska, właściciel firmy „Usługi Ogólnobudowlane” z Prabut Andrzej Górnik, właściciel  firmy „KLEKS” z Iławy Zenon Grabowiecki, właściciel suskiej firmy „Galant” Zbigniew Domagalski, przewodnicząca Rady Rodziców Anita Michałkiewicz oraz byli i obecni pracownicy szkoły, rodzice  i uczniowie.

Uroczystość zakończyła część artystyczna, prezentująca historię szkoły. Uczniowie występowali w scenkach zbiorowych i indywidualnych, prezentując między innymi: piosenki, wiersze, brawurowego twista,  układ choreograficzny cheerleaderek, wzruszającą „Kołysankę jesienną” oraz piosenkę patriotyczną „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”.