Aktualności

Na wypadek, gdyby...

23 października w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja. Głównym celem akcji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

             Po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły. Wszyscy w spokoju i bez paniki wykonali zadanie próbnego alarmu.                
           Nad sprawnym przebiegiem ewakuacji czuwali strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Babiętach Wielkich oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

„Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Oby dziś zdobytego doświadczenia , nie trzeba było w przyszłości nigdy wykorzystywać” – tak podsumowała ewakuację uczniów dyrektor szkoły – Grażyna Taborek.