Aktualności

Święto Edukacji 2017

         13 października w odświętnie przygotowanej hali sportowej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich wspólnie świętowali ten dzień

 Po powitaniu przez przewodniczącą samorządu uczniowskiego, głos zabrała Pani dyrektor Grażyna Taborek i złożyła wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia oraz podkreśliła jak ważną rolę w życiu człowieka pełni wychowanie i nauka.

Bohaterami dalszej części uroczystości były dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy pierwszej, którzy przygotowali krótkie programy artystyczne, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani odpowiednio na przedszkolaków lub uczniów.

W dalszej części spotkania uczniowie przedstawili humorystyczny program artystyczny, który spotkał się z żywą reakcją ze strony odbiorców. Tego dnia były kwiaty, podziękowania, słodkości – uczniowie pamiętali, by docenić nauczycieli i pracowników szkoły.