Aktualności

Dni adaptacyjne dla przedszkolaków

 W sierpniu w naszej szkole zorganizowane zostały dni adaptacyjne dla rodziców i dzieci z oddziału przedszkolnego 3 - 5 - latków, podczas których nastąpiło wzajemne poznanie się dzieci, rodziców i nauczycielki.

Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego, ułatwia mu nawiązanie kontaktu z nauczycielką, rówieśnikami, poznanie otoczenia materialnego, funkcji sprzętów, pomieszczeń w warunkach komfortu psychicznego i tym samym poszerza jego możliwości rozwojowe. Dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa nie tylko poprzez obecność osoby bliskiej w przedszkolu, ale także poprzez zdobywanie wiedzy. Dowiaduje się kto jest za nie odpowiedzialny, do kogo może się zwrócić o pomoc itp. Osoba dorosła dostarcza dziecku motywacji do aktywności i wpływa na kształtowanie się stosunku emocjonalnego do przedszkola. A wszystko to po to, aby ułatwić i maksymalnie skrócić proces adaptacji dziecka do przedszkola, rozładować negatywne doznania dziecka wywołane gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku.