Aktualności

Projekt „Zapraszamy ptaki i owady do naszego ogrodu”

Od dwóch lat trwały prace nad utworzeniem przy szkole przyrodniczego ogrodu dydaktycznego, który służyłby zarówno uczniom, mieszkańcom wsi oraz przyjezdnym. Na jego terenie znajduje się wiele gier dydaktycznych, tablic informacyjnych, domków dla ptaków i owadów, budek lęgowych i innych atrakcji. Brakowało tylko roślin. Na ten cel pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

W ramach realizacji projektu organizowane były interesujące spotkania uczniów z leśnikami, pasjonatami przyrody, pracownikami parków krajobrazowych, pszczelarzami, pracownikami agencji rolnej. Podczas zajęć uczniowie poznali właściwości lecznicze miodu, zagrożenia, na jakie narażone są obecnie owady (zwłaszcza pszczoły) i ptaki. Dzieci uczestniczyły także w wycieczkach rowerowych, podczas których obserwowały przyrodę i zwracały uwagę na problemy środowiska związane z działalnością człowieka.

Pozyskanie dofinansowania pozwoliło na zakup drzewek (jarząbów pospolitych) oraz roślin zielnych: kocimiętki Fassena, łubinu większego, lawendy, wiciokrzewu zimnozielonego oraz lnu pospolitego. Zostały one nasadzone w ogrodzie dydaktycznym w otoczeniu naszej szkoły, tworząc miejsce przyjazne owadom oraz ptakom.

Bo najważniejsze jest życie w zgodzie z przyrodą i dbanie o nią. I tego uczymy nasze dzieci.