Aktualności

Bezpieczeństwo – to podstawa

Bezpieczeństwo jest sprawą najważniejszą. Szczególnie to na drodze, toteż uczniowie już w klasie czwartej, gdy ukończą 10 lat, zdają egzamin na kartę rowerową. Zdobywają takie swoje pierwsze „prawo jazdy”.

 Przygotowują się do tego solidnie cały rok. Poznają znaki i przepisy ruchu drogowego, uczą się przygotowania roweru do jazdy, no i samej jazdy. Całoroczna edukacja kończy się sprawdzianem teoretycznym i praktycznym.

Tak było i w tym roku. Po zaliczonych testach, uczniowie podeszli do egzaminu praktycznego. Przeprowadził go Pan Karol Przewłoka z Komisariatu Policji w Suszu. Dzieci musiały wykazać się wieloma umiejętnościami takimi jak jazda na wprost i po okręgu. Trzeba było także pokonywać różne przeszkody.

Wszyscy czwartoklasiści wykonali wzorowo postawione im zadania i stali się posiadaczami kart rowerowych. Teraz będą bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.