Aktualności

Jesteśmy EKO – podsumowanie akcji „Czyste Jeziora i Rzeki”

            Kształtowanie postawy ekologicznej wśród uczniów, a co za tym idzie społeczności lokalnej, jest bardzo ważnym zadaniem każdej szkoły. Wiele organizacji wspomaga w tym placówki oświaty, organizując konkursy i akcje rozpowszechniające działania na rzecz przyrody. Uczniowie naszej szkoły wspierani przez swoich nauczycieli chętnie w nich uczestniczą. Przez ponad dwa miesiące dzieci z klas 1 – 4 realizowały projekt, który miał na celu poznanie mocy czerech żywiołów, zielonej energii i sposobów ochrony środowiska.

Poprzez zabawę i eksperymenty znalazły odpowiedzi na pytania: Skąd się bierze wiatr? Jak powstaje prąd? Czy ogień jest groźny? Ziemia czy ziemia – w czym jest różnica? Woda – życie czy zagrożenie? Podczas zajęć wskazano również, jak każdy z nas może zadbać o najbliższe środowisko i przypomniano zasady segregacji odpadów w naszych gospodarstwach domowych. Brać szkolna wzięła aktywny udział w zbiórce elektrośmieci oraz w wiosennym sprzątaniu. Zorganizowano konkurs „Drugie życie”, którego celem było wykonanie pracy plastyczno – technicznej z przedmiotów „z odzysku”.

Na zakończenie całego projektu, który był realizowany pod okiem pań: Aliny Czarneckiej, Marzeny Jarzembowskiej i Izabeli Klimaszewskiej – Koleśnik, powstała wspaniała eko-łódź z elementów recyklingowych. W wykonaniu końcowej pracy plastycznej wsparcia udzieliła również pani Jagoda Goszcz.

            W przeddzień zakończenia roku szkolnego podczas podsumowania XXI. edycji akcji „Czyste Jeziora i Rzeki” pod hasłem: „Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj” koordynowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie i prowadzonej pod patronatem Starosty Powiatowego okazało się, że wspólne starania zakończyły się sukcesem naszej szkoły. Pani Dyrektor Grażyna Taborek z rąk Starosty Powiatowego Pana Bartosza Bielawskiego odebrała statuetkę i nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł na dowolny zakup na rzecz szkoły za zajęcie II miejsca w kategorii „Uczniowie”.

Pani Dyrektor nie kryła dumy z takiego osiągnięcia, gratulując sukcesu wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie!