Aktualności

Konkurs literacki „Znamy lektury”

Znajomość lektur – świata przedstawionego, problematyki, motywów – to jeden
z najważniejszych elementów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Aby uzyskać doskonały wynik, należy mieć w tzw. małym palcu lektury obowiązkowe.

            By ułatwić uczniom naukę i przyswajanie niezbędnej literatury nauczycielka języka polskiego w klasach 7-8 zorganizowała konkurs pt. „Znamy lektury”. Przez cały rok szkolny raz w miesiącu uczniowie odpowiadali na otwarte pytania z zakresu omówionych lektur obowiązkowych oraz uzupełniających.

Oto wyniki:

Klasa 7:

I miejsce – Jan Teodorski.

II miejsce – Adam Michałkiewicz.

III miejsce – Kamila Szulc.

Klasa 8:

I miejsce – Wiktoria Olszewska.

II miejsce – Oliwia Skorupska.

III miejsce – Wiktoria Szeluga.

            Gratulujemy zwycięzcom wiedzy z zakresu lektur obowiązkowych oraz uzupełniających omawianych podczas lekcji języka polskiego!