Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

            Wśród naszych uczniów mamy diament, który posiada dużą wiedzę w tej materii. Daria Drzewoszewska z klasy 5 śpiewająco przeszła eliminacje środowiskowe, zajęła 2 miejsce w etapie gminnym i dzięki temu mogła uczestniczyć w kolejnym – powiatowym - szczeblu konkursu, który odbył się w Zespole Szkół im. Bohaterów Września w Iławie.

            Nasza uczennica rywalizowała w kategorii II, czyli klas 5-8 szkoły podstawowej. Mimo braku wyróżnienia, cała społeczność szkolna jest z niej bardzo dumna. Gratulujemy!