Aktualności

Warsztaty dla uczniów z PPP w Iławie

Nikt z nas nie rodzi się z umiejętnością radzenia sobie z emocjami. Tego trzeba się nauczyć. Nie wolno bać się emocji. Smutek, wściekłość, ale również radość, szczęście to naturalne, ludzkie uczucia.

            W ostatnim tygodniu do szkoły zawitały przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie z warsztatami dla dzieci klas 1-2 pt. „Emocje znam, nazywam, rozpoznaję” oraz młodzieży z klas 7-8 pt. „Porozmawiajmy o agresji i przemocy”.

            Maluchy dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o emocjach. Dzięki ciekawym kartom pracy, aktywnym metodom poznały sposoby panowania nad własnymi uczuciami. Zrozumiały, że płacz to nic złego i każdy może płakać, tak samo jak się śmiać.

            Natomiast młodzież dyskutowała o negatywnych emocjach. Dowiedziała się, jak sobie radzić z wybuchami agresji oraz ludźmi agresywnymi. Dzięki ankietom, kartom pracy i ożywionym rozmowom najstarsi uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać buzującym w nich złym uczuciom.

            Warsztaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży były elementem działań profilaktycznych zaplanowanych w szkolnym planie wychowawczo-profilaktycznym.