Aktualności

Ogłoszenie!

Termin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich: 06.02.2023 r. – 17.02.2023 r.

Dotyczy dzieci 3, 4, 5 letnich – roczniki 2020, 2019, 2018. W wyjątkowych sytuacjach wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do oddziału przedszkolnego,
a w roku szkolnym 2023/2024 będą kontynuowały wychowanie przedszkolne składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od 06.02.2023 r. do 17.02.2023 r.

Termin rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich:06.02.2023 r. – 17.02.2023 r.

       Dotyczy dzieci 7 letnich – rocznik 2016 i 6 letnich – rocznik 2017 na wniosek rodzica dziecka, które odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

        Dzieci przyjmuje się na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły”, który jest dostępny w sekretariacie szkoły.