Aktualności

"Zaburzenia zachowania u uczniów. Sposoby skutecznego komunikowania zasad"

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas 4-8 do udziału w prelekcji, która odbędzie się
10.03.2022 r. o godzinie 15.30 w szkole, 
pt. "Zaburzenia zachowania u uczniów. Sposoby skutecznego komunikowania zasad".

Organizator: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Iławie.

"Trudności w nauce i zachowaniu"

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas 1-8 do udziału w prelekcji, która odbędzie się 15.03.2022 r. o godzinie 15.45 w szkole, pt. „Trudności w nauce i zachowaniu”.

Organizator: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Iławie.

Solidarni z Ukrainą

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W tym bardzo szczególnym dla Ukrainy i świata czasie nie można być obojętnym!

Czytaj więcej...

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Konkurs „Szkoła Wierna Dziedzictwu” jest prestiżowym konkursem, organizowanym przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, zachęcającym do podejmowania działań w szkole i poza nią na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości Ojczyzny, chęci służenia Polsce i narodowi polskiemu, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach przeżywanych w radości, jak i zadumie, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”.

Czytaj więcej...

Konkurs biblioteczny „Z książką mi do twarzy”

            Biblioteka to bardzo ważne miejsce w szkole. Jej działania wspierają nauczycieli, szczególnie języka polskiego, w propagowaniu czytelnictwa.

Czytaj więcej...