Warsztaty "Bezpieczeństwo w Internecie"

Internet to nie tylko narzędzie ułatwiające funkcjonowanie człowieka w wielu aspektach życia. Dzięki błyskawicznej wymianie myśli i nieograniczonemu źródłu wiedzy Internet kreuje alternatywną rzeczywistość – wirtualny świat, w którym tuż obok dorosłych na podobnych zasadach funkcjonują również dzieci. Dlatego tak ważne jest informowanie ich o zagrożeniach, które owa technologia przynosi.

Do szkoły przybył przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie psycholog Mariusz Grossmann, który w klasach 4-8 przeprowadził warsztaty
pt. "Bezpieczeństwo w Internecie".

W przystępny i swobodny sposób przedstawił zagrożenia związane z nowymi technologiami, w tym urządzeniami emitującymi pola elektromagnetyczne, opowiedział o odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznościowych i „Cyberprzemocy”.

Dla dzieci i młodzieży była to ciekawa i na pewno efektywna godzina zajęć profilaktycznych.