Muzeum

W wyniku II wojny światowej ludzie, którzy dotychczas żyli w różnych regionach, musieli zmienić miejsce zamieszkania. Z dnia na dzień zmieniło się wszystko: sąsiedzi, otoczenie, kultura. Mozaikę społeczeństwa naszej okolicy stanowią Polacy, Ukraińcy, Niemcy. Każdy z tych narodów coś wniósł do wspólnego dziedzictwa kulturowego tych ziem. i właśnie dlatego powołaliśmy Małe Muzeum Osadnictwa, które służy poznawaniu wzajemnej kultury, integracji społeczeństwa, by zupełnie nie zatracić swej regionalnej i społecznej przynależność w integrującej się Europie.    

          Sytuacja była sprzyjająca, gdyż już od jakiegoś czasu gromadziliśmy „ślady przeszłości”, by ocalić je od zapomnienia. Pierwszymi eksponatami, które uczniowie przynieśli do szkoły, były żelazka i to one stały się zaczynem dalszych zbiorów. Po pewnym czasie byliśmy w stanie utworzyć gablotę z kilkunastoma przedmiotami. Planowaliśmy wykonanie drugiej, bo zbiorów przybywało, a na przykład, dokumentów nie było gdzie eksponować.

W wyniku remontów prowadzonych w szkole zwolniło się pomieszczenie po bibliotece. Małe, ale na nasze zbiory w sam raz. Wtedy to wpadliśmy na pomysł utworzenia Małego Muzeum Osadnictwa. Projekt opracowała: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Babiętach, dyrektor szkoły Grażyna Taborek, Elżbieta Rodak, nauczycielka języka polskiego i historii, przy współpracy uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Babiętach.

Projekt swym zasięgiem obejmował obszar obwodu Szkoły Podstawowej w Babiętach, czyli 8 wsi zamieszkanych przez 1092 mieszkańców (w tym 140 dzieci w wieku szkolnym).


 

Cele ogólne projektu:

 Założyliśmy, że poszukiwanie i gromadzenie eksponatów uaktywni młodzież, rozbudzi zainteresowania historią, nauczy troski o dziedzictwo kultury, zwiększy zainteresowanie drugim człowiekiem, nauczy tolerancji.

 Wspólne zajmowanie się historią i kulturą (tworzenie Małego Muzeum Osadnictwa oraz zbieranie niematerialnych źródeł kultury: opisy obrzędów weselnych, pogrzebowych, świątecznych, przepisów regionalnych itp.), będzie wiązać miejscową społeczność, która, mimo że żyje ze sobą już przeszło 50 lat , nadal się wzajemnie nie zna. W Małym Muzeum Osadnictwa mogłyby odbywać się spotkania poświęcone wspólnej historii, nie tylko tej narodu, ale także tej małej – historii każdej rodziny. Wzajemne poznanie spowodowałoby zbudowanie prawdziwie zintegrowanego społeczeństwa, które potrafiłoby doceniać i eksponować własną, jakże różnorodną kulturę. Ma to wyjątkowe znaczenie podczas wejścia Polski do Unii Europejskiej, w której mogłoby nastąpić zjawisko unifikacji kultury i stać się zagrożeniem dla odrębności regionalnej

 Do drugorzędnych, ale równie ważnych celów stawianych sobie przez organizatorów Małego Muzeum Osadnictwa należała troska o to, by nie zostały zapomniane przedmioty i urządzenia używane przez naszych dziadów do prac w domu i polu, dlatego zamierzaliśmy stworzyć muzeum i powiększyć już istniejące zbiory. W celu zainicjowania projektu doszło do spotkania jego organizatorów i współorganizatorów, by określić cele, podjąć zobowiązania, ustalić plan działania i przydzielić obowiązki. Zaplanowaliśmy działania w dwóch równorzędnych kierunkach: Rada Rodziców i dyrektor szkoły pracowali nad tym, by pozyskać środki na przygotowanie sali, Elżbieta Rodak, by pozyskać eksponaty, wyeksponować zbiory oraz przy okazji wdrożyć młodzież do poznania historii własnych wsi, czego efektem miała być opracowana przez nich powojenna historia. wsi. Źródłem wiedzy dla uczniów miały być wywiady z seniorami oraz ich wspomnienia, a także dostępne dokumenty.


 

Jakie efekty przyniósł realizowany projekt „Małe Muzeum Osadnictwa”?

  1. 1.Mamy w szkole muzeum, które służy młodzieży. Mogą tu obejrzeć przedmioty z dawnych lat, które należały kiedyś do ich pradziadków i dziadków.
  2. 2.Nauczyciele nie wyjeżdżając z Babięt mogą prowadzić lekcje muzealne.
  3. 3.Szkołę odwiedzają uczniowie innych placówek, by zwiedzić nasze zbiory.
  4. 4.Wzrosła świadomość ludzi w zakresie konieczności ochrony dóbr kultury, pozyskiwanie eksponatów jest w tej chwili łatwiejsze.
  5. 5.Poprzez kontakty, spotkania i wywiady uczniowie nabyli umiejętności komunikacji, a starsi mieszkańcy zbliżyli się do szkoły i do młodych. Wspólna praca nad projektem zbliżyła ludzi.
  6. 6.Opracowaliśmy powojenną historię naszych miejscowości.
  7. 7.Rozwinął i ugruntował się patriotyzm lokalny. Nasi uczniowie chętnie poznają zabytki kultury naszego regionu, nie boją się pracy na rzecz szkoły i społeczności wsi, chętnie angażują się w życie społeczeństwa, a poznawanie historii i kultury regionu pozwala dużej grupie uczniów rokrocznie startować w konkursach krasomówczych, w których prezentują okoliczne perełki architektoniczne i przyrodnicze, postacie ciekawych ludzi, czym promują swój region.