Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

„Każdy koniec daje szansę na nowy początek.”

Paulo Coelho

            Szósty miesiąc roku to w oświatowym kalendarzu czas intensywnej pracy, który kończy się wraz z nadejściem wakacji. 21 czerwca cała społeczność szkolna spotkała się w hali sportowej, by uroczyście pożegnać rok szkolny 2023/2024.

            Tradycyjnie jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Grażyna Taborek, która przywitała gości: Zastępcę Burmistrza Susza Panią Aleksandrę Dwórznik, Radną Gminy Susz Panią Krystynę Maksimik, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Katarzynę Serokę, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły, a także uczniów oraz ich licznie przybyłych rodziców i opiekunów.

            Zakończenie roku to czas podsumowań, to moment, w którym należy się chwalić osiągnięciami. Tych w szkole nigdy nie brakuje. Są to m.in. wyróżnienia w projektach, akcjach, konkursach.

  1. 1.Placówka kolejny rok może szczycić się tytułem Szkoły Wiernej Dziedzictwu”, który otrzymała jako jedna z 20 szkół w województwie warmińsko-mazurskim, biorąc udziałprestiżowym konkursie, którego celem było podejmowanie działań w szkole i poza nią na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości ojczyzny, tej dużej - Polski, jak i małej - Gminy Susz.
  2. 2.Biorąc udział w Ogólnopolskich Konkursach dla Szkół Podstawowych ,,Orzeł”, szkoła otrzymała Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty.
  3. 3.Uczniowie klas 4-7 wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Polak ma essę! promującym język ojczysty oraz historię Polski poprzez kreatywną zabawę. Także dzięki uczestnictwu w kolejnym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym szkoła szczyci się certyfikatem ,Empatycznej Klasy”.
  4. 4.Wielkim osiągnięciem jest otrzymanie tytułu „Szkoły Roku 2023” powiatu iławskiego największym w Polsce plebiscycie edukacyjnym, zorganizowanym przez „Gazetę Olsztyńską.

            Poza tym Pani Dyrektor wspomniała o zmianach na lepsze w szkole i mowa tu o aspekcie materialnym. Od stycznia uczniowie korzystają z cyfrowej, w pełni interaktywnej pracowni językowej o wartości 37 500 zł. Sala wyposażona jest w ergonomiczne meble, w które wbudowane są dotykowe panele uczniowskie z podświetleniem LED, połączone z programem CreatOR do tworzenia testów, sprawdzianów i quizów. Novum jest także innowacyjna podłoga interaktywna Fun Floor o wartości 13 000 zł ufundowana przez Polską Grupę Biogazową w Warszawie. Dzięki projektowi rządowemu „Polska - podróże w czasie i kontekstach”, szkoła wzbogaciła się o dwanaście długopisów 3D wraz z powerbankami oraz 12 kg filamentów o łącznej kwocie 11 000 złotych. Społeczność szkolna rokrocznie bierze również udział w konkursie otwartym Burmistrza Susza na realizację zadań publicznych, dzięki czemu otrzymuje dofinansowanie na organizację zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek. W tym roku uzyskana kwota wyniosła 5 000 zł i została przeznaczona na organizację wycieczki dla 45 uczniów do Torunia oraz 10 000 zł na 12 wyjazdów 30-osobowej grupy na basen w Iławie w celu nauki pływania. Ponadto Pani Dyrektor napisała i koordynowała projekt w wyniku, którego pozyskano środki finansowe dla Druhów OSP Babięty Wielkie na realizację we współpracy ze szkołą działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie te przedsięwzięcia zostały podjęte, aby zapewnić uczniom doskonałe warunki do zdobywania wiedzy oraz rozwoju osobistego.

            Ten ostatni dzień był zdominowany przez ósmoklasistów, którzy żegnali się ze szkolną społecznością wyjątkowym programem artystycznym. Nie zabrakło nawiązań do przeszłości i niespodzianek. W końcu jak sami stwierdzili, nikt ich tak nie doceni, jak oni sami siebie i dlatego też wręczyli sobie nagrody tzw. Oskary w dość interesujących kategoriach. Kto nie słuchał, niech żałuje. Odchodząc, uczniowie klasy ósmej złożyli uroczyste ślubowanie. Padły przejmujące podziękowania i życzenia od wychowawczyni Pani Ewy Wyrzykowskiej. Wszyscy czuli wyjątkowość chwili. Trudno było zapanować nad emocjami, a na niektórych twarzach pojawiły się nawet łzy.

            Oczywiście zgodnie z tradycją Pani Dyrektor wręczyła także świadectwa z wyróżnieniami i nagrody przedszkolakom oraz uczniom pozostałych klas.

            Tego dnia uroczyście przekazano funkcję chorążego Aleksowi Opczyńskiemu oraz władzę nowo wybranemu przewodniczącemu samorządu uczniowskiego – Mikołajowi Bajle.

            Po uroczystości wszyscy rozeszli się do klas na ostatnie spotkania z wychowawcami, by później wrócić do swych domów na zasłużony odpoczynek

            Rada pedagogiczna życzy bezpiecznych i wesołych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!